Η ΤΣΑΝΤΑ ΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

Shopping-Women

 ΤΣΑΝΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ένα είδος συσκευασίας αρκετά διαδεδομένο, είναι οι τσάντες του λιανικού εμπορίου. Οι τσάντες αυτές εξυπηρετούν αφενός μια χρηστική ανάγκη αλλά ταυτόχρονα προβάλλουν τη ταυτότητα και το χαρακτήρα μιας επιχείρησης.  Οι τσάντες λιανικού εμπορίου προορίζονται για την εύκολη μεταφορά προϊόντων, από τους καταναλωτές, κατά την αγορά τους από τα καταστήματα. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να έχουν ήδη δική τους συσκευασία ή όχι. Σε κάθε περίπτωση η τσάντα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σε τέτοια διάσταση και με κατάλληλα υλικά ώστε να αντέξει το πιθανό βάρος του προϊόντος και το σχήμα της συσκευασίας, με σκοπό την ευκολότερη μεταφορά από τον καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό κατασκευάζοντας μια τσάντα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω:

  • Είδος προϊόντων
  • Μεγέθη προϊόντων (στις περισσότερες περιπτώσεις κατασκευάζουμε διαφορετικές διαστάσεις τσαντών και κάθε διάσταση εξυπηρετεί μία ομάδα προϊόντων)
  • Βάρος προϊόντων

Συνήθως οι καταναλωτές, αφού μεταφέρουν με άνεση το προϊόν που αγόρασαν και με την προϋπόθεση ότι η τσάντα παραμένει σε καλή κατάσταση την χρησιμοποιούν ξανά σε διαφορετικές μεταφορές. Στην περίπτωση αυτή η τσάντα λειτουργεί σαν μέσο διαφήμισης του καταστήματος. Για μία επιτυχημένη διαφήμιση του καταστήματος μέσα από την χρήση της τσάντας του από τους καταναλωτές, πρέπει να εφαρμόσουμε τα παρακάτω:

  • Είναι σημαντικό να υπάρχουν εμφανή στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας που συνδέουν το κατάστημα με την τσάντα που «κυκλοφορεί» ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.
  • Το λογότυπο να βρίσκεται σε εμφανές σημείο. Αποφύγετε γραφικά που δεν έχουν άμεση σχέση και «κλέβουν την παράσταση».
  • Δώστε έμφαση σε ένα δυνατό σημείο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές σημείο, με μεγάλα και ευανάγνωστα γράμματα χωρίς όμως να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο